Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela E 1, E 2 i E 3 u zahvatu Dup-a „Spomen park Kruševac – zone A i E“ "Službeni list Crne Gore, broj 78/2020" od 30.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1