Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica - Bozaj, dionica Bozaj - Tuzi "Službeni list Crne Gore, broj 31/2011" od 23.06.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 3