Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje sts 10/0.4 kV, 100 kVA „Donja Bijela 2” sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik "Službeni list Crne Gore, broj 129/2022" od 25.11.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 2