Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i nacinu placanja naknada za koriscenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pruzanja usluga "Službeni list Crne Gore, broj 73/2008" od 02.12.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 1