Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga "Službeni list Crne Gore, broj 50/2012" od 01.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2