Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina "Službeni list Crne Gore, broj 8/2013" od 07.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3