Uredba o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije "Službeni list Crne Gore, broj 6/2012" od 27.01.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 4