Rezultati pretrage propisa:

Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. maja 2022. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2022Registarski broj: 817
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. maja 2022. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2022Registarski broj: 818
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. maja 2022. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2022Registarski broj: 819
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2023Registarski broj: 7
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2023Registarski broj: 1018
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2023. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2023Registarski broj: 1061
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti Covid 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2023Registarski broj: 1062
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2023Registarski broj: 1063
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka, broj: 01-623/10-23

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 81/2023Registarski broj: 1228
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka, broj: 01-623/11-23

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 81/2023Registarski broj: 1230
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању Тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење ус­луга које обавља Централна Банка Црне Горе

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 87/2023Registarski broj: 1296
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Одлука о минималном новчаном износу за оси­гу­ра­ње од професионалне одговорности или упоредиву гаранцију за покриће одговорности за пружање одређених платних услуга

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 87/2023Registarski broj: 1297
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41