Danas je delegacija Službenog lista Crne Gore posjetila Ambasadu Slovačke republike u Pragu. Ambasadora Nj.E. Rastislav Káčer direktorica SLCG, Danijela Pavićević, je upoznala sa aktivnostima JU i rezultatima zvanične posjete, u prethodnom periodu, Vladi Slovačke republike i Službenom listu te države. Sagovornici su saglasni da fokus buduće saradnje treba biti na digitalizaciji i sveukupnom unaprjeđenju administrativnih kapaciteta JU uz podršku partnera iz Slovačke republike.