Službeno putovanje trajalo je od 30. marta do 2. aprila 2022. godine.

U toku trajanja službene posjete održan je niz sastanaka, sa kratkim opisom, kako slijedi:

Prvi sastanak održan je u Generalnom sekretarijatu Vlade Slovačke Republike gdje je domaćin sastanka bila savjetnica predsjednika Vlade Slovačke Republike, g-đa Iveta Galbava. Tema sastanka je bilo uspostavljanje saradnje u oblasti izdavaštva koje bi učvrstilo veze između Crne Gore i Slovačke Republike. Osim toga, razmatrala se i potencijalna mogućnost finansijske podrške Ambasade Slovačke Republike u Crnoj Gori u pravcu navedenog oblika saradnje i djelimičnog finansiranja štamparskih mašina koje Ustanova planira da nabavi.

Drugi sastanak održan je u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Slovačke, gdje je domaćin sastanka bio direktor Slov Lex-a, g-din Miloš Matušek. Tema sastanka je bila uspostavljanje saradnje u oblasti unapređenja Pravno informacionog sistema Crne Gore, po uzoru na rješenja koja su implementirana u Slov Lex-u. Na sastanku je potvrđena, prethodno iskazana spremnost Slov Lex-a za ustupanje znanja i iskustvene prakse koja se tiče izgradnje, finansiranja i implementiranja rješenja pravnog informisanja javnosti.

Treći sastanak održan je u Parlamentu Slovačke Republike, gdje je domaćin sastanka bio predsjednik poslaničkog kluba OLANO g-din Michal Šipoš. Na sastanku su se razmatrale teme sa prethodno održanih sastanaka, sa fokusom na uspostavljanje saradnje u oblasti unapređenja Pravno informacionog sistema Crne Gore.

Četvrti sastanak održan je u Parlamentu Slovačke Republike, gdje je domaćin sastanka bio sa šef Ustavno-pravnog odbora, g-din Milan Vertak. Teme sastanka su bile način organizacije zakonodavne vlasti u Slovačkoj Republici, nadležnosti Ustavno-pravnog odbora, te uspostavljene veze sa sistemom  objavljivanja propisa. Na sastanku su takođe razmatrane mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje sa Evropskom komisijom u Briselu u cilju finansiranja razvojnih projekata vezanih za unapređenje informacionih sistema.