Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stecaju i likvidaciji banaka "Službeni list Crne Gore, broj 62/2008" od 15.10.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 3