Odluka o dopuni Odluke o uslovima, nacinu i postupku isplate garantovanih depozita (“Sl. list CG“, broj 5/11) "Službeni list Crne Gore, broj 32/2011" od 01.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1