Odluka o studijskim programima od javnog interesa i broju studenata na privatnim ustanovama visokog obrazovanja za studijsku 2012/2013. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 8/2013" od 07.02.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2