Zakon o stecaju i likvidaciji banaka "Službeni list Crne Gore, broj 47/2001" od 01.10.2001.

Preuzimanje
    Stranica: / 10