Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore "Službeni list Crne Gore, broj 22/2012" od 23.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1