Rezultati pretrage propisa:

Ukaz o proglašenju Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2010Registarski broj: 459
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o stečaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2011Registarski broj: 1
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2011Registarski broj: 298
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o zva­nič­noj sta­ti­sti­ci i si­ste­mu zvanič­ne sta­ti­sti­ke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2012Registarski broj: 344
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o lobiranju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2014Registarski broj: 1261
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2022Registarski broj: 3
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Uredba o Registru licenci za obavljanje privrednih djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 986
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva finansija Privrednoj komori Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2013Registarski broj: 131
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 712
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovice na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori Crne Gore za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 928
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o Planu privatizacije za 2012. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 264
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo Podgorica za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2012Registarski broj: 470
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI Podblast: Opšti privredni propisi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8