Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljana Republike Kosova "Službeni list Crne Gore, broj 7/2013" od 02.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1