Pravilnik o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanju granica zaštićenih ribolovnih područja "Službeni list Crne Gore, broj 39/2013" od 07.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2