Pravilnik o tipu satelitskog sistema monitoringa ribolovnih plovnih objekata i vrsti ribolovnih plovnih objekata za koje se sistem uspostavlja "Službeni list Crne Gore, broj 39/2013" od 07.08.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2