Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o sadržini dozvole za privredni ribolov

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1307
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu dozvole, postupku izdavanja dozvole, načinu plaćanja naknade za obavljanje privrednog ribolova i bližim uslovima za prenošenje dozvole za privredni ribolov

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1308
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o tehničkim uslovima i mjestima prvog iskrcaja ulovljene ribe i drugih morskih organizama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2018Registarski broj: 1328
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja dozvole za sportsko – rekreativni ribolov i količini ribe koja se može uloviti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2019Registarski broj: 213
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o načinu i uslovima za uzgajanje divljači i sadržini i načinu izrade programa uzgoja divljači

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1254
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini i načinu izrade lovne osnove i učešću zainteresovanih lica u postupku njenog donošenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2023Registarski broj: 1036
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o visini naknada za obavljanje sportskog ribolova na moru u Republici Crnoj Gori

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2000Registarski broj: 102
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o visini naknade za ribolovne dozvole za sportski ribolov na ribolovnim revirima u Republici Crnoj Gori

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2000Registarski broj: 208
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o sadržini i načinu izrade lovne osnove

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2000Registarski broj: 516
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o mjerama za sprečavanje štete i načinu i postupku za ostvarivanje naknade štete od zaštićene divljači

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2000Registarski broj: 517
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Naredba o ribolovnim zabranama, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2012Registarski broj: 432
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o ribolovnim zabranama, ograničenjima i mjerama za zaštitu ribljeg fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2013Registarski broj: 383
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8