Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o programu, sadržaju i načinu polaganja lovačkog i sokolarskog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja divljači

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2012Registarski broj: 1103
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o držanju divljači u ograđenom prostoru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2012Registarski broj: 1112
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanju granica zaštićenih ribolovnih područja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 875
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascu dozvole, načinu plaćanja naknade, obliku, sadržini i načinu vođenja registra dozvola za marikulturu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 876
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o tipu satelitskog sistema monitoringa ribolovnih plovnih objekata i vrsti ribolovnih plovnih objekata za koje se sistem uspostavlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 877
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovnim konstruktivnotehničkim karakteristikama, načinu upotrebe, vremenu, namjeni, količini i vrsti ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom i malom privrednom ribolovu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 688
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o službenom odijelu, legitimaciji, programu i načinu polaganja ispita za ribočuvara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 750
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o obrascu dozvole za sportsko-rekreativni ribolov

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 751
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o sadržini Godišnjeg plana korišćenja i unapređenja ribljeg fonda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 753
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ptica grabljivica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1398
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o ograničenjima za intervencije u prostor kojima se mijenjaju životni uslovi divljači

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2015Registarski broj: 1189
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

Pravilnik o visini godišnje naknade za obavljanje akvakulture

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2015Registarski broj: 1205
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Ribarstvo i lovstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8