Rezultati pretrage propisa:

Одлука о образовању Савјета за воде

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 87/2023Registarski broj: 1294
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo za eksploataciju rječnih nanosa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 998
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1202
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava prirodna mineralna, stona i izvorska voda za piće

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 722
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 723
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2016Registarski broj: 22
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o količinama zahvaćene i isporučene vode iz sistema regionalnog vodosnabdijevanja i sadržaju informacionog sistema regionalnog vodosnabdijevanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1294
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1255
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravilnik o sadržaju i elementima koncesionog elaborata za korišćenje voda za piće, poljoprivredu, industriju, komunalne potrebe i slične namjene

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2003Registarski broj: 248
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1393
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Program sistematskog ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2013Registarski broj: 445
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 106
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Vodoprivreda i more

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7