Rezultati pretrage propisa:

Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprečavanja unošenja atipične kuge živine (Newcastle disease)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 74/2016Registarski broj: 1477
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprečavanja unošenja visoko patogene avijarne influence

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2021Registarski broj: 551
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o zabrani prometa svinja sa teritorije Republike Srbije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2000Registarski broj: 240
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o mjerama za suzbijanje, sprječavanje širenja i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2003Registarski broj: 200
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Belgije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2003Registarski broj: 373
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Njemačke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2003Registarski broj: 374
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Crnu Goru i provoza preko teritorije Republike Crne Gore pošiljki ptica, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od ptica iz Holandije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2003Registarski broj: 434
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 201
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Plan upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave slinavke i šapa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2015Registarski broj: 1141
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2011. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 117
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 554
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

Pravilnik o bližoj sadržini matične evidencije priplodnih životinja

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 844
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Stočarstvo i veterinarstvo

1 - 2 - 3 - 4 - 5