Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 879
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o obrascu knjige evidencije sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 880
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – ambrosia artemisiifolia l. (spp.)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1161
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1162
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registra sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 446
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o oznakama garantovano tradicio­nalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2014Registarski broj: 555
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima za prodajne objekte i skladišta sadnog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2014Registarski broj: 601
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima za skladišta sredstava za ishranu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 689
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dozvole za gajenje maka i konoplje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 690
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu registrovanja oznake porijekla i geografske oznake poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2014Registarski broj: 691
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra sorti poljoprivrednog bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 752
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju pansioni i skloništa za napuštene životinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2015Registarski broj: 620
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16