Rezultati pretrage propisa:

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 20
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju Plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 24
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o relevantnim tržištima usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 40
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2017Registarski broj: 682
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija za digitalnu zemaljsku radio- difuziju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 742
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju Opštih uslova za obavljanje univerzalne poštanske usluge Pošte Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2017Registarski broj: 791
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2017Registarski broj: 1253
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o izmjeni statuta Pošte Crne Gore ad Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2017Registarski broj: 1259
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka Ustavnog suda, U-II br. 12/13

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1352
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2019Registarski broj: 691
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1447
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

Odluka o usvajanju analiza relevantnih tržišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2022Registarski broj: 93
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Komunikacije

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9