Rezultati pretrage prevoda:

LAW ON NOISE PROTECTION

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINIStatus prevoda:Nezvaničan

Decision on Establishing the National Control List of Dual Use Items

Naziv orginala propisa: ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMJENEStatus prevoda:Nezvaničan

THE LAW ON CONTROL OF MANUFACTURE AND PLACING ON THE MARKET OF SUBSTANCES USED IN THE MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES PREDLOG ZAKONA

Naziv orginala propisa: ZAKON O KONTROLI PROIZVODNJE I PROMETA SUPSTANCI KOJE SE MOGU UPOTRIJEBITI U PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCIStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON FREE ZONES

Naziv orginala propisa: ZAKON O SLOBODNIM ZONAMAStatus prevoda:Nezvaničan

Rulebook on entry application form for the register of entities conducting foreign trade in controlled goods

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR LICA ZA OBAVLJANJE SPOLJNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM I OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON CORPORATE PROFIT TAX

Naziv orginala propisa: ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON RESTITUTION OF PROPERTY RIGHTS AND COMPENSATION

Naziv orginala propisa: ZAKON O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENJUStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON STATE AUDIT INSTITUTION

Naziv orginala propisa: ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI CRNE GOREStatus prevoda:Nezvaničan

Decision on Establishing the National Control List of Weapons and Military Equipment

Naziv orginala propisa: ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREMEStatus prevoda:Nezvaničan

Voluntary Pension Funds Law

Naziv orginala propisa: ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON FOREIGN TRADE IN WEAPONS, MILITARY EQUIPMENT AND DUAL-USE ITEMS

Naziv orginala propisa: ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMJENEStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON ACCOUNTING AND AUDITING

Naziv orginala propisa: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJIStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14