Rezultati pretrage prevoda:

LAW ON HELATH INSURANCE

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJUStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON BUSINESS ORGANIZATIONS

Naziv orginala propisa: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMAStatus prevoda:Nezvaničan

Instructions on State Treasury Operations

Naziv orginala propisa: UPUTSTVO O RADU DRŽAVNOG TREZORAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON SEED MATERIAL OF AGRICULTURAL PLANTS

Naziv orginala propisa: ZAKON O SJEMENSKOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PROTECTION AND RESCUE

Naziv orginala propisa: ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJUStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON THE METHOD OF APPROVAL OF TEMPORARY STAY AND PERMANENT SETTLEMENT AND ISSUANCE OF TRAVEL AND OTHER DOCUMENT TO FOREIGNERS

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O NAČINU ODOBRAVANJA PRIVREMENOG BORAVKA I STALNOG NASTANJENJA I IZDAVANJA PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA STRANCIMAStatus prevoda:Nezvaničan

INSURANCE LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O OSIGURANJUStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON STATE PROPERTY

Naziv orginala propisa: ZAKON O DRŽAVNOJ IMOVINIStatus prevoda:Nezvaničan

Law on Culture

Naziv orginala propisa: ZAKON O KULTURIStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM

Naziv orginala propisa: ZAKON O SISTEMU UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORUStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS

Naziv orginala propisa: ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON FORM, CONTENTS AND KEEPING OF LOGBOOKS ON FISHING OR CULTIVATION ACTIVITIES

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA DNEVNIKA O RIBOLOVU ILI UZGOJUStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14