Rezultati pretrage prevoda:

RULEBOOK on contents of records on fiscal cash registers

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJE O PORESKIM KASAMAStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Naziv orginala propisa: ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON SETTING OF THE LINE WHERE WATER CEASES TO BE STABLY SALT IN RIVERS THAT FLOW INTO THE SEA AND SETTING OF BOUNDARIES OF FISHERY RESERVES

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O ODREĐIVANJU LINIJE NA KOJOJ VODA PRESTAJE BITI POSTOJANO SLANA U RIJEKAMA KOJE SE ULIJEVAJU U MORE I ODREĐIVANJE GRANICA RIBOLOVNIH ZABRANAStatus prevoda:Nezvaničan

NATIONAL PAYMENT SYSTEMS LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O PLATNOM PROMETU U ZEMLJIStatus prevoda:Nezvaničan

RULE BOOK ON FORM AND CONTENT OF THE ANNUAL RETURN ON CALCULATING AND PAYING TAX ON INCOME OF PHYSICAL PERSONS

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI GODIŠNJE PRIJAVE ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICAStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK on Amount of Expenditures for which the Value Added Tax Shall Not Be Paid

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O KOLIČINI RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VRIJEDNOSTStatus prevoda:Nezvaničan

DECREE ON IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMS LAW

Naziv orginala propisa: UREDBA ZA SPROVOĐENJE CARINSKOG ZAKONAStatus prevoda:Nezvaničan

DECREE ON VISA REGIME

Naziv orginala propisa: UREDBA O VIZNOM REŽIMUStatus prevoda:Nezvaničan

RULEBOOK ON THE FORM, CONTENT AND MANNER OF ISSUING A DOCUMENT WHICH ENSURES DUE PAYMENT OF PUBLIC PROCUREMENT LIABILITIES

Naziv orginala propisa: PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA ISPRAVE KOJOM SE OBEZBJEĐUJE UREDNO PLAĆANJE OBAVEZA IZ JAVNIH NABAVKIStatus prevoda:Nezvaničan

Decree on use of fiscal cash register and manner of recording turnover of products or services through the fiscal cash register

Naziv orginala propisa: UREDBA O UPOTREBI PORESKE REGISTAR KASE I NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA PROIZVODA, ODNOSNO USLUGA PREKO REGISTAR KASEStatus prevoda:Nezvaničan

LAW ON VALUE ADDED TAX

Naziv orginala propisa: ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOSTStatus prevoda:Nezvaničan

ENERGY LAW

Naziv orginala propisa: ZAKON O ENERGETICIStatus prevoda:Nezvaničan

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14